Cầu Bãi Cháy

InSử dụng sản phẩm Glenium SP8S Rheobuild 561

Vị trí:
    Quảng Ninh

Thời gian:
    2003 - 2006

Miêu tả:

Tổng chiều dài
903.00 m
 
 
Chiều dài các nhịp cầu

41.00 m - 81.00 m - 129.50 m - 435.00 m
- 129.50 m - 87.00 m

 
clearance
50.0 m
 Trụ cầu
Chiều cao trụ
47.50 m
 Tháp cầu
Chiều cao tháp (trên mặt cầu)
90.00 m

Là 1 nét tiêu biểu của vịnh Hạ Long – di sản tự nhiên của thế giới ở Việt Nam. Là  chiếc cầu bê-tông dự ứng lực, nhịp giữa dài 435m, 1 mặt dây văng dài nhất thế giới, với tổng chiều dài là 903m

 Yêu cầu của khách hàng:

  Bê-tông mác cao: 30 MPa, 45 MPa,
  55 MPa, và các yêu cầu:
  Cường độ sớm đạt 90% sau 3 ngày
  Duy trì độ sụt trên 3 tiếng đồng hồ

 Sản phẩm sử dụng:
  Rheobuild 561 cho bê-tông mác 30MPa
  Glenium SP8S fcho bê-tông mác 
  45MPa & 55 MPa

 Khối lượng sản phẩm đã sử dụng:
  Rheobuild 561: 148,500lit
  Glenium SP8S: 91,000lit