Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm

Sản phẩm


EMACO NANOCRETE R4

Vữa sửa chữa kết cấu có sợi gia cường, bù co ngót và cường độ cao

Đọc thêm...

EMACO NANOCRETE R3

Vữa sửa chữa kết cấu có sợi gia cường, polyme cải tiến, cường độ trung bình và trọng lượng nhẹ.

Đọc thêm...

EMACO Nanocrete FC

Vữa polyme cải tiến làm mịn bề mặt.
 

Đọc thêm...

CONSTRUCTION GROUT

Vữa bù co ngót cốt liệu tự nhiên.
Đọc thêm...

MASTERFLOW 880

Vữa chính xác không co ngót, cốt liệu kim loại

Đọc thêm...

Trang : 10 / 19