Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm

Sản phẩm


MEYCO MP 320

Vữa thấm nước, độ nhớt thấp, không dung môi dùng cho phun đá, làm vững các tầng bùn và cát.

Đọc thêm...

MEYCO TCC 780

Chất lỏng duy trì độ sụt dùng cho hệ thống MEYO TCC.

Đọc thêm...

MEYCO FIX MASTERBOND

Các ống cốt xi-măng dùng cho những neo đá dạng hoàn toàn vữa hặc một phần vữa.

Đọc thêm...

MEYCO SA540

Phụ gia cao cấp dạng bột không độc hại, không ăn da, không kiềm, dùng cho bê-tông phun khô.

Đọc thêm...

MEYCO SA 160

Phụ gia cao cấp đông cứng nhanh cho bê-tông phun, không chứa kiềm.

Đọc thêm...

Trang : 5 / 19