Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm

Sản phẩm


CEMENTIUM 3350LS

Phụ gia làm tăng cường độ trễ hiệu quả cao đối với xi-măng.

Đọc thêm...

CEMENTIUM 2350ES

Chất phụ gia làm tăng cường độ sớm hiệu quả cao đối với xi-măng.

Đọc thêm...

CEMENTIUM 1350 GA

Phụ gia làm tăng khả năng nghiền xi-măng hiệu quả cao và chống đông cục của xi-măng.

Đọc thêm...

DELVO STABILISER

Chất phụ gia kiểm soát sự thủy hóa xi-măng.

Đọc thêm...

RHEOCEM 900

Xi-măng Portland siêu mịn dùng để phun đá và đất.

Đọc thêm...

Trang : 4 / 19