Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm

Sản phẩm


CONCRESIVE® 1322

Nhựa bơm epoxy độ nhớt thấp dùng cho máy bơm 2 đường dẫn

Đọc thêm...

SONOSHIELD TM HLM6000

Lớp quét chống thấm bitum cao su dẻo

Đọc thêm...

MASTERSEAL 540

 Lớp quét chống thấm xi-măng polymer, co giãn

Đọc thêm...

MASTERSEAL 530

Lớp quét chống thấm thẩm thấu cho bê-tông và vữa

Đọc thêm...

CEMETIUM 3360LS

Phụ gia làm tăng cường độ trễ - Phụ gia xi-măng hiệu quả cao tùy theo nhu cầu.

Đọc thêm...

Trang : 3 / 19