Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm

Sản phẩm


BARRA 80

Vữa sửa chữa mịn polyme cải tiến họ xi-măng.

Đọc thêm...

CEMENTIUM 250LS

 Phụ gia làm tăng cường độ trễ hiệu quả cao đối với xi-măng

Đọc thêm...

CEMENTIUM 250ES

 Chất phụ gia làm tăng cường độ sớm hiệu quả cao đối với xi-măng

Đọc thêm...

MEYCO® FIX FLOWCABLE

Phụ gia hóa dẻo, bù co ngót dùng cho cong tác neo và đỗ vữa.

Đọc thêm...

SƠN SÀN UCRETE® WR

 
Sơn sàn Polyurethan bê-tông cho bề mặt đứng

Đọc thêm...

Trang : 1 / 19