Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho xi măng

Phụ gia cho xi măng

CEMENTIUM 250LS

Email In PDF.

 Phụ gia làm tăng cường độ trễ hiệu quả cao đối với xi-măng

Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 6 2012 10:33 Đọc thêm...

CEMENTIUM 250ES

Email In PDF.

 Chất phụ gia làm tăng cường độ sớm hiệu quả cao đối với xi-măng

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 14:17 Đọc thêm...

CEMENTIUM 150

Email In PDF.

 Phụ gia làm tăng khả năng nghiền xi-măng hiệu quả cao và chống đông cục của xi-măng

Cập nhật ngày Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 14:19 Đọc thêm...

CEMENTIUM 290LS

Email In PDF.

Phụ gia lm tăng cường độ trễ - Phụ gia xi-măng hiệu quả cao tuỳ theo nhu cầu


Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 6 2012 10:35 Đọc thêm...