Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Sản phẩm công trình ngầm

Sản phẩm dùng cho công trình ngầm


MEYCO® FIX FLOWCABLE

Email In PDF.

Phụ gia hóa dẻo, bù co ngót dùng cho cong tác neo và đỗ vữa.

Đọc thêm...

RHEOCEM® 650

Email In PDF.

Xi-măng Portland siêu mịn dùng để phun đá và đất

Đọc thêm...

CEMETIUM 3360LS

Email In PDF.

Phụ gia làm tăng cường độ trễ - Phụ gia xi-măng hiệu quả cao tùy theo nhu cầu.

Đọc thêm...

CEMENTIUM 3350LS

Email In PDF.

Phụ gia làm tăng cường độ trễ hiệu quả cao đối với xi-măng.

Đọc thêm...

CEMENTIUM 2350ES

Email In PDF.

Chất phụ gia làm tăng cường độ sớm hiệu quả cao đối với xi-măng.

Đọc thêm...

Trang : 1 / 3