Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Chống thấm

Chống thấm


MASTERSEAL 530

Email In PDF.

Lớp quét chống thấm thẩm thấu cho bê-tông và vữa

Đọc thêm...

MASTERFLEX 472

Email In PDF.
Chất trám khe đàn hồi, gốc polyurethane, 1 thành phần
Đọc thêm...

MASTERSEAL 590

Email In PDF.
 Vữa đông cứng nhanh để ngăn chặn nước rò rỉ trong bê-tông và vữa.
Đọc thêm...

Trang : 2 / 6