Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Sản phẩm sửa chữa

Sản phẩm sửa chữa


EMACO NANOCRETE R4

Email In PDF.

Vữa sửa chữa kết cấu có sợi gia cường, bù co ngót và cường độ cao

Đọc thêm...

EMACO NANOCRETE R3

Email In PDF.

Vữa sửa chữa kết cấu có sợi gia cường, polyme cải tiến, cường độ trung bình và trọng lượng nhẹ.

Đọc thêm...

EMACO Nanocrete FC

Email In PDF.

Vữa polyme cải tiến làm mịn bề mặt.
 

Đọc thêm...

Trang : 3 / 3