Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Sản phẩm sửa chữa

Sản phẩm sửa chữa


BARRA 80

Email In PDF.

Vữa sửa chữa mịn polyme cải tiến họ xi-măng.

Đọc thêm...

EMACO S188

Email In PDF.

Vữa sửa chữa kết cấu cường độ cao, độ đặc chắc

Đọc thêm...

CONCRESIVE® 1322

Email In PDF.

Nhựa bơm epoxy độ nhớt thấp dùng cho máy bơm 2 đường dẫn

Đọc thêm...

EMACO 157D PRIMER

Email In PDF.
Chất kết dính cho bê-tông và vữa
Đọc thêm...

EMACO S40ZR

Email In PDF.

Lớp quét giàu kẽm, chống rỉ cho cốt thép

Đọc thêm...

Trang : 1 / 3