Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Sản phẩm đặc biệt

Sản phẩm đặc biệt


POLYHEED 700R

Email In PDF.

Phụ gia trợ bơm và hoàn thiện bề mặt cho bê-tông.

Đọc thêm...

MICRO AIR VR

Email In PDF.

Phụ gia cuốn khí để cải thiện bê-tông và vữa, theo tiêu chuẩn AS1478 và ASTM C260.

Đọc thêm...

MASTERKURE 148

Email In PDF.

 Hợp chất bảo dưỡng bê-tông gốc sáp.

Đọc thêm...

Trang : 2 / 2