Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho bê tông & vữa

Phụ gia bê tông & vữa


GLENIUM 135 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước cao với công nghệ sure TEC

Đọc thêm...

GLENIUM 109 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới duy trì độ sụt cho bê-tông.

Đọc thêm...

GLENIUM ACE 388 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia siêu dẻo cao cấp.

Đọc thêm...

GLENIUM 113 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia thế hệ mới có độ giảm nước cao và duy trì độ sụt cho bê-tông.

Đọc thêm...

Trang : 3 / 5