Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho bê tông & vữa

Phụ gia bê tông & vữa


RHEOPLUS 26RCC (A1)

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian đông kết cho xây dựng thủy đập.

Đọc thêm...

GLENIUM 168 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước thế hệ mới công nghệ sure TEC.

Đọc thêm...

GLENIUM 161 SURETEC

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước cao với công nghệ SURETEC giúp duy trì độ sụt lâu cho bê-tông.

Đọc thêm...

GLENIUM 138

Email In PDF.

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới.

Đọc thêm...

Trang : 2 / 5