Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho bê tông & vữa

Phụ gia bê tông & vữa


POZZOLITH 300R

Email In PDF.

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian đông kết

Đọc thêm...

POZZOLITH 132R

Email In PDF.

Chất giảm nước để sản xuất bê-tông chậm mất độ sụt.

Đọc thêm...

GLENIUM B220

Email In PDF.
Mattit corban

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới kéo dài thời gian đông kết cho bê-tông trong thời tiết nóng

Đọc thêm...

Trang : 5 / 5