Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho bê tông & vữa

Phụ gia bê tông & vữa


GLENIUM 51

Email In PDF.

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới cho ngành công nghiệp bê-tông đúc sẵn.

Đọc thêm...

GLENIUM SP8S

Email In PDF.

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới.

Đọc thêm...

RHEOBUILD 1000

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước mực độ cao để chế tạo bê-tông siêu dẻo.

Đọc thêm...

POZZOLITH 89

Email In PDF.

Phụ gia giảm nước, kéo dài thời gian đông kết cực mạnh.

Đọc thêm...

Trang : 4 / 5