Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Sản phẩm Phụ gia cho bê tông & vữa

Phụ gia bê tông & vữa


MASTERFLOW 300GF

Email In PDF.

Phụ gia cho vữa

Đọc thêm...

RHEOBUILD 555

Email In PDF.
Phụ gia siêu dẻo cho bê-tông trong điều kiện khí hậu nóng.
Đọc thêm...

RHEOBUILD 561

Email In PDF.
Phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê-tông chậm mất độ sụt
Đọc thêm...

SUPER BARRA 05

Email In PDF.

Phụ gia chống thấm chất lượng cao cho bê-tông.

Đọc thêm...

Trang : 1 / 5