Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ

Email In PDF.

Sự kết hợp giữa Glenium SP8S Pozzolith 132R giúp sản xuất bê-tông duy trì độ sụt cực tốt

Địa điểm:
    Bắc ngang sông Sài Gòn, nối quận 2 và quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:
    2007 - 2009

Miêu tả:
    - Là 1 cầu dây văng 6 làn xe
    - Tổng chiều dài: 2.400 m bao gồm đường dẫn

Tổng khối lượng bê-tông: 150.000 m³

Yêu cầu của khách hàng:

  Bê-tông cho trụ cầu: duy trì độ sụt
  đến 8 tiếng đồng hồ

Giải pháp của BASF: 
  Sản phẩm sử dụng:
  Glenium SP8S, Pozzolith 132R

  Tổng khối lượng sử dụng: 840.000 lit