Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Cầu Ông Lớn

Cầu Ông Lớn

Email In PDF.

Địa điểm:
    Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:
     2004

Miêu tả:
    Là loại cầu có vòm ống thép đúc bê-tông bên trong (Concrete-filled steel tube).
    Vòm cầu thép cánh cung được giữ bởi dây cáp ứng suất giữa 2 đầu vòm. Đây là
    công trình đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật này.

Chiều dài nhịp cầu: 99 m

Khối lượng bê-tông: 180 m³

Yêu cầu của khách hàng :

  Bê-tông: cường độ cao
  Duy trì độ sụt
  Không co ngót


Sản phẩm BASF được sử dụng:

  Glenium SP8S
  
Số lượng: 1,080 lit