Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Email In PDF.

Sử dụng sản phẩm Rheobuild 561

Địa điểm:
    Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:
    Từ 1995 và đang tiếp tục phát triển

Miêu tả:
    Là khu đô thị đầu tiên ở Việt Nam, được xây dựng trên một khu đầm lầy, mở đầu 
    cho xu hướng mở rộng các thành phố lớn ra ngoại ô. Bao gồm khu nhà ở, biệt
    hự và văn phòng, trường học, trung tâm thương mại.

Khối lượng bê-tông: (tính đến tháng 6/2008): 520.000 m³


Yêu cầu của khách hàng:

   Bê-tông sử dụng cho nhà cao tầng, 
   40Mpa - 50Mpa


Giải pháp của BASF:

  Sử dụng Rheobuild 561, Glenium SP8S

  Khối lượng đã sử dụng tính đến
  tháng     6/2008: 1.800.000 lit