Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Khu dân cư Trung Hòa - Nhân Chính

Khu dân cư Trung Hòa - Nhân Chính

Email In PDF.

Sử dụng sản phẩm Rheobuild 561 cho bê-tông thường, hiệu quả với các tòa nhà thương mại và công trình nhà ở

Địa điểm:
    Hà Nội

Thời gian:
    2000 đến nay

Miêu tả:

    Khu vực ngoại thành, bao gồm chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng cho thuê

    Khối lượng bê-tông:
    Tính đến tháng 7/2008: 750.000 m³

Yêu cầu

    Bê-tông đổ khối lớn
    Cường độ cao
    Duy trì độ sụt đến 5 giờ đồng hồ


Sản phẩm BASF được sử dụng:

    Rheobuild 561
    Rheobuild 1000
    Pozzolith 300R

    Khối lượng tính đến tháng 7/2008:
    1.312.500 lit