Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Đường hầm xuyên đèo Hải Vân

Đường hầm xuyên đèo Hải Vân

Email In PDF.

Đây là đường hầm dài nhất Đông Nam Á. Sử dụng sản phẩm Meyco SA 160

Địa điểm:
    Huế & Đà Nẵng

Thời gian: 2000 - 2005

Miêu tả:
    Chiều rộng: 12 m
    Tổng chiều dài: 6.274 m

    Đây là đường hầm dài nhất Đông Nam Á.
    Vốn đầu tư: 252 triệu đô la Mỹ
    Được xây dựng dưới sự chỉ đạo của liên doanh Nippon Koei (Nhật) và
    Louis Berger International Inc., (Mỹ) với Tổng công ty thiết kế Giao thông
    Việt Nam (TEDI)

    Những công ty xây dựng: Liên doanh Hazama (Nhật Bản) với Cienco 6
    (Việt Nam) và liên doanh giữa Dong Ah (Hàn Quốc) với Tổng công ty xây
    dựng Sông Đà (Việt Nam)

Khối lượng bê-tông:
    - Bê-tông phun: 9.034 m3
    - Bê-tông lót: 3.6180 m3

 Yêu cầu của khách hàng:

 Cường độ của bê-tông phun:

  Đạt được sau 8 giờ: 8 MPa
  Đạt được sau 24 giờ: 15 MPa
  Đạt được sau 3 ngày: 20 MPa
  Đạt được sau 7 ngày: 25 MPa
  Đạt được sau 28 ngày: 35 MPa Giải pháp BASF đưa ra:
  Sử dụng 3 loại phụ gia cho 1 mẫu
  vuông:
  Rheobuild 561 + Rheobuild 1000 +
  Meyco SA 160 trên 1 m3 bê-tông
  phun

 Sản phẩm đã được sử dụng: 
  Meyco SA 160: 312.234 Litres
  Rheobuild 561: 100.283 Litres
  Rheobuild 1000: 31.621 Litres
  Rheomac GF 300: 20 tons
  Barra motar L: 50 tons
  Barra 82: 17 tons
  Pozzolith 300R: 25.296 Litres