Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Cầu Thanh Trì

Cầu Thanh Trì

Email In PDF.

Sử dụng phụ gia Glenium SP8S dùng cho bê-tông mác cao đúc tại chỗ để sản xuất dầm hộp

Địa điểm: 
Hà Nội

Thời gian:
2002 - 2007

Miêu tả:
Là 1 trong 4 chiếc cầu bắc ngang sông Hồng ở Hà Nội. Nó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực kinh tế chủ chốt của miền Bắc – vùng tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh
Phần chính của cầu rộng 33m. Có 6 làn xe, tốc độ tối đa cho phép đối với các phương tiện giao thông lên đến 100km/ giờ

Khối lượng bê-tông:
100.000 m³ dầm

Yêu cầu về bê-tông:

    Cường độ cao: 52MPa,
    Cường độ sớm đạt 90% sau 3 ngày
    Duy trì độ sụt đến 5 giờ

Giải pháp và sản phẩm sử dụng:

    Glenium SP8S
    Khối lượng: 650.000 lit