Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Email In PDF.

 

Sử dụng các sản phẩm Glenium SP8S, Rheomac SF100, Masterpren 1000, Masterflex 700, Construction Grout, Masterflow 648CP cung cấp giải pháp cho các hạng mục khác nhau của nhà máy
Địa điểm:
    Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian:
    2005 - 2009

Miêu tả:
    Là 1 nhà máy lọc dầu với tổng số đầu tư là 2,5 tỉ USD

Khối lượng bê-tông cho cầu tàu: 40.000 m³

 Yêu cầu của khách hàng: 
    bê-tông 40 MPa

  Yêu cầu kỹ thuật:
    Độ sụt sau 2,5 giờ : 16 ± 2 cm
    Cường độ đạt được sau 7 ngày : 
    100%
    Silicafume : ít nhất 10%

 Sản phẩm được sử dụng:
  Glenium SP8S 250.000 liter
  Rheomac SF100 800 MT
 Yêu cầu của khách hàng
    Chống thấm

  Yêu cầu kỹ thuật:
    Phải là dạng màng 
    (không là chất lỏng)

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterprene 1000 20.000 m2 Yêu cầu của khách hàng:
  Polysulphite/polyurethane sealant

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterflex 700: 3.000 bộ
  Sonolastic NP1: 1.000 ống

 Yêu cầu của khách hàng:
  vữa không co ngót, cường độ 65Mpa
  Vữa Epoxy cường độ đạt 100 MPa
  sau 1 ngày

 Sản phẩm được sử dụng:
  Construction grout: 800 MT
  Masterflow 648CP: 100 bộ

 Yêu cầu của khách hàng:
   vữa đổ cốt liệu đặt sẵn

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterflow 816 tậo trung: 300 MT

 Yêu cầu của khách hàng:
  sơn Epoxy

 Sản phẩm được sử dụng:
  Mastertop 1110 (oyster white):
  200 sets

 Các sản phẩm khác:
  Barra 82: 80 MT
  Masterseal SP120: 60 can
  Barrazince SP: 50 liter