Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Trung tâm hội nghị Quốc gia

Trung tâm hội nghị Quốc gia

Email In PDF.

Địa điểm:
    Hà Nội

Thời gian:
    2006

Miêu tả:
    Phòng hội nghị chính với 3.500 chỗ ngồi được trang bị 1 sân khấu đặc biệt để có thể thích hợp với tất cả các loại hình biểu diễn văn hóa khác nhau; và 15 phòng phiên dịch đủ để đáp ứng cho những sự kiện tương đương với những cuộc họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức.

    Khối lượng bê-tông: 250.000 m3

Yêu cầu của khách hàng:

Bê-tông:
   mác cao: 37MPa, 41MPa
   Chống thấm đạt tiêu chuẩn P12
   Duy trì độ sụt trên 2 giờ
   Để khối lớn

Giải pháp:

Sản phẩm được sử dụng:
  Rheobuild 561
  Super Barra 05
  Glenium SP8S

Tổng khối lượng được sử dụng: 
  600.000 lit