Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát Hiệp Phát

Nhà máy sản xuất nước giải khát Hiệp Phát

Email In PDF.

 

Sử dụng sản phẩm Ucrete MF cho sàn chống hóa chất ăn mòn của nhà máy sản xuất nước giải khát.
Vị trí:
Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian:
2007
Yêu cầu của khách hàng:
Sàn dễ vệ sinh, chống hóa chất ăn mòn 

Sản phẩm sử dụng:
Sử dụng sơn sàn gốc polyurethane:

Ucrete MF, độ dày của sàn là 3mm

Diện tích sử dụng:
500m2