Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Nhà máy Ajinomoto

Nhà máy Ajinomoto

Email In PDF.

Địa điểm:
    Khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai

Mô tả:
    2.000m2 Mastertop 1230
    4.000 m2 Mastertop 1110

  Yêu cầu của khách hàng:

    •   Sàn có độ thẩm mỹ cao, dễ lau 
        chùi, dễ tẩy rửa, chống hóa 
        chất ăn mòn.

    •   Tường dễ lau chùi
 

  Giải pháp đề nghị: 
    Sàn tự phẳng 
    Độ dày ít nhất 3.0mm 
    Màu tự chọn 
    Chống hóa chất ăn mòn 
    Sơn tường bằng sơn epoxy 

  Sản phẩm sử dụng: 
    Sàn: MASTERTOP 1230 – dày 
    3.0 mm

    Tường: MASTERTOP 1110 – dày 
    0.3mm