Hồng Phúc Co.Ltd

Bạn đang xem : Các dự án Cầu Bính Hải Phòng

Cầu Bính Hải Phòng

Email In PDF.

 

Sử dụng sản phẩm màng Masterpren 2005 bitum dạng khò nóng chống thấm cho mặt cầu

Địa điểm:
Hải Phòng

Mô tả:
Bắc qua sông Cấm. Tổng chiều dài 1.347m, chiều rộng là 22,5m

Thời gian:
2002 – 2005

Yêu cầu của khách hàng:
  Chống thấm bệ dầm cầu


 

Giải pháp đề nghị:
  Sử dụng màng chống thấm bi-tum
  dạng khò

Sản phẩm sử dụng:
  Masterpren 2005

Diện tích sử dụng:
  15.000m2